Regels voor eenvoudig snoeiwerk.

Het meeste snoeiwerk is vakwerk. Kennis van de groeiwijze van de bomen en struiken is hiervoor van essentieel belang. Een dik boekwerk zou nog niet alle varianten en nuanceringen kunnen bevatten. Algemene regels voor snoeiwerk zijn dan ook moeilijk te geven.

 

Wilt u toch wat eenvoudig snoeiwerk zelf verrichten, dan volgen hier een aantal tips:

Koop bij een specialist een goede snoeischaar.

 

De schaar moet altijd scherp geslepen en geolied zijn.

 

Snoei regelmatig en tijdig zodat er zelden of nooit een snoeizaag aan te pas hoeft te komen.

 

Het snoeisel moet zodanig worden verknipt of versnipperd, dat het gemakkelijk verwerkt kan worden als voedsel voor de beplanting.

 

Het is beter om een aantal te dicht op elkaar staande struiken geheel weg te halen, dan ze door snoeiwerk te verkleinen.

 

Houtige gewassen die bloemen en/of vruchten dragen op het hout dat in het vorige jaar gevormd is, moeten direct na de bloei of na de dracht worden gesnoeid. Tot deze gewassen behoren bijvoorbeeld: Forsythia, Weigelia, Framboos, Zwarte bes en Ribes. 

 

Houtige gewassen die nieuwe takken krijgen waaraan nog in het zelfde seizoen bloemen komen, moeten meestal in het zeer vroege voorjaar worden gesnoeid. Tot deze gewassen behoren struikrozen, stamrozen, klimrozen en Buddleia (Herfstsering). 

 

Houtige gewassen met steenvruchten, zoals de Pruimenboom (Prunus domestica), kunnen het veiligst in september worden gesnoeid om de kans op loodglans tot een minimum te beperken.

 

Houtige gewassen die na het snoeien nogal erg ’bloeden’, moeten voor half januari worden gesnoeid. De sapstroom is dan het geringst. Tot die gewassen behoren: Berk (Betula) en Wijnstok (Vitis),

 

Voor het snoeien van hagen, zowel de groenblijvende als de bladverliezende, is begin april en begin augustus de geschiktste tijd. Overigens is het geen bezwaar om snel groeiende hagen het hele jaar door bij te houden.

 

Het snoeien tot verbetering van de lichtinval, het verbeteren van de vorm of het verkleinen van de omvang mag, met mate, in elk jaargetijde gebeuren.

 

Met deze tips kunt u eenvoudig snoeiwerk zelf uitvoeren. Neemt u daarbij echter wel enige voorzichtigheid in acht. Niet snoeien is altijd nog beter dan verkeerd snoeien. Voor het grote snoeiwerk kunt u het beste ons om advies vragen.

 

snoei voorbeelden van :

 

Hortensia        Druif        Forsythia       Kroon boom lucht en ruimte geven

 

[homepage] [ontwerp] [aanleg] [onderhoud] [Overzicht website]