Boomvaren

 

Dicksonia 

 

P o n g a ®   b o o m v a r e n

Ponga® is de verzamelnaam van een aantal uit Nieuw Zeeland afkomstige boomvarens uit de geslachten Dicksonia en Cyathea. De naam Ponga® is al heel oud, het zijn de Maori's, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw Zeeland, die de indrukwekkende varens zo noemden, met name de soort Cyathea dealbata (de Silverfern). De unieke vorm van het opgerolde blad gebruiken de Maori's heden ten dagen nog steeds als tatoeage op hun gezicht.

Z e e r   a p a r t e   p l a a t s

Boomvarens zijn oud, heel oud zelfs. De meeste (boom)varens die nu nog "overal" te vinden zijn, stammen uit tijdperken die bekend staan als Trias, Jura en Krijt (respectievelijk 250 - 210, 210 - 140 en 140 - 65 miljoen jaar geleden). Samen met Reuzenpaardestaarten overheersten ze de flora in grote delen van de wereld. Pas in het midden van het Krijttijdperk namen bloemplanten de alleenheerschappij van varens over. De boomvarens in hun oorsprongsgebied bereiken hoogten van 10 tot 20 meter! Ze hebben een exotische uitstraling en iets mysterieus. Bij varens denk je vaak aan betrekkelijk kleine planten en niet aan planten met zulke indrukwekkende "stammen". Varens zijn uniek, in de ontwikkelingsgeschiedenis van de planten op aarde nemen ze een heel belangrijke plaats in. Het is de eerste plantengroep met heuse bladeren en tevens de laatste die het zonder bloemen moet stellen. Als een soort erfenis van lang vervlogen tijden kennen de varens nog steeds een jeugdstadium waarbij het blad ontbreekt. Het gemis aan bloemen wordt ruimschoots gecompenseerd door de schitterende, veelal samengestelde bladeren en vooral ook de wijze waarop deze bladeren zich ontrollen.

F a s c i n e r e n d e   v e r s c h i j n i n g

Gewone varens zijn al uitermate populair, Ponga's® (boomvarens) zullen dat zeker gaan worden. In cultuur zijn ze nieuw; met hun fascinerende verschijning zullen ze snel de harten van talloze plantenliefhebbers winnen. Hoewel nieuw is betrekkelijk; er bestaat een foto uit 1900 genomen in de Leidse Hortus Botanicus, waarop een tuinman staat afgebeeld voor de toenmalige Victoriakas met naast zich een naar schatting 4 à 5 meter hoge boomvaren, die als kuipplant door het groene leven gaat.


V o o r a l   k u i p p l a n t

Ponga's® kunnen op verschillende manieren worden toegepast; als kamerplant, als kuipplant en als tuinplant. Ze verdragen temperaturen van -10 graden C tot -15 graden C! In geval hij 's winters buiten blijft is inpakken van de stam met riet, stro, vliesdoek of noppenfolie noodzakelijk en ook de grond moet worden afgedekt. De beste mogelijkheden zitten ongetwijfeld in het toepassen als kuipplant. De planten worden 's winters gewoon binnen gehaald, nadat het blad aan de eerste nachtvorsten ten offer is gevallen. De bewaarplaats mag desnoods donker zijn, knip het oude blad eraf. De stam mag ook in de winter niet uitdrogen. In het voorjaar kan de Ponga® weer naar buiten. Watergeven moet boven op de stam gebeuren. Het water sijpelt langzaam naar beneden en zo wordt voorkomen dat de stam uitdroogt. Zet de Ponga® op een beschutte plaats en geef af en toe palmenmest. Ponga's® gedijen zoals varens betaamt uitstekend in de schaduw.

Verzorgingstips:

 

 


 

 

Index foto's kuipplanten

 

Tuinplanten

 

Overzicht producten

 

      Vorige pagina    
      Tuinplanten Top    
             
[Homepage]  [Ontwerp]  [Aanleg]  [Onderhoud]  [Overzicht website]

 

Laatst bijgewerkt d.d. 24-07-08

 

Copyright © 1999 - 2006  J. Baaij.