U gebruikt het onderstaande formulier om op dit web naar documenten te zoeken die specifieke woorden of woordcombinaties bevatten. Het tekstzoekprogramma geeft een gewogen lijst met documenten weer, waarbij bovenaan de documenten worden weergegeven die tekst bevatten die het meest overeenkomt met de zoektekst. Elk item in de lijst vormt een koppeling naar een gevonden document. Als het document een titel heeft, wordt deze titel weergegeven; zo niet, dan wordt alleen de bestandsnaam van het document weergegeven. Een korte uitleg van de querytaal en een paar voorbeelden hiervan zijn beschikbaar.

 

 

 

Zoeken naar:

 

 

 

 

                      

vorige pagina  Toelichting   [Overzicht website]


Querytaal

Met het tekstzoekprogramma kunt u query's maken uit willekeurige Boole-uitdrukkingen die de trefwoorden AND (en), OR (of) en NOT (niet) bevatten. U kunt ook uitdrukkingen tussen haakjes groeperen. Voorbeelden hiervan zijn:

informatie tuinontwerp
hiermee vindt u documenten die de woorden 'informatie' of 'tuinontwerp' bevatten

informatie or tuinontwerp
hetzelfde als hierboven

informatie and tuinontwerp
hiermee vindt u documenten die zowel 'informatie' als 'ophalen' bevatten

informatie not tuinontwerp
hiermee vindt u documenten die het woord 'informatie' bevatten, maar waarin het woord 'tuinontwerp' niet voorkomt

(informatie not tuinontwerp) en GAZON
hiermee vindt u documenten die de woorden 'GAZON' en 'informatie' bevatten, maar waarin 'tuinontwerp' niet voorkomt

tuin*
hiermee vindt u documenten die woorden bevatten die met 'tuin' beginnen

Terug naar begin

Copyright 1999-2003 [J. Baaij HOVENIERS]. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 29 July 2008 .

@ informatie

Zoeken op Internet

[homepage] [ontwerp] [aanleg] [onderhoud] [Overzicht website]